Privacy & Cookieverklaring

 Privacyverklaring DeBies uitvaartzorg 

21 April 2021

Uw privacy is voor Doodgewoon Uitvaartzorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Doodgewoon Uitvaartzorg allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Doodgewoon Uitvaartzorg. 

Contactformulier 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres (verplicht) en uw telefoonnummer. Daarnaast kan het zijn dat u persoonsgegevens invult in het bericht aan ons. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

Overeenkomst 

Uit ons contact kan een overeenkomst ontstaan tot verzorging van de uitvaart. In dat geval verzamelen wij verschillende persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, geslacht, betalingsgegevens, BSN, verzekeringsgegevens etc. Zodra wij een overeenkomst aangaan wordt u nader geïnformeerd waarom wij deze gegevens nodig hebben, met wie ze gedeeld (moeten) worden en hoelang ze bewaard worden. Dit kan verschillend zijn per overeenkomst. Wij bewaren de gegevens totdat onze opdracht is volbracht en tot maximaal 1 jaar daarna i.v.m. nazorg, tenzij wij uit wettelijke plicht de gegevens langer moeten bewaren. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Zo geven wij je gegevens door aan: 

 • IT-dienstverleners/ hostingservice, zodat onze website optimaal werkt en wij u de juiste service kunnen bieden 
 • Overheidsinstellingen (burgerlijke stand) 
 • Begraafplaats 
 • Crematoria 
 • Toeleveringsbedrijven (ingehuurde diensten), ; 
 • Verzekeraars 

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. 

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 • het laten corrigeren van fouten 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • intrekken van toestemming 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens Doodgewoon Uitvaartzorg, Polderweg 11 1093 KL Amsterdam post@dwguitvaart.nl 0682969307 

Neem vrijblijvend contact op
Uitvaart melden? Altijd bereikbaar. +31 (0)6 829 693 07
Overlijden melden 24/7

Privacy & Cookieverklaring

 Privacyverklaring DeBies uitvaartzorg 

21 April 2021

Uw privacy is voor Doodgewoon Uitvaartzorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Doodgewoon Uitvaartzorg allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Doodgewoon Uitvaartzorg. 

Contactformulier 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres (verplicht) en uw telefoonnummer. Daarnaast kan het zijn dat u persoonsgegevens invult in het bericht aan ons. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

Overeenkomst 

Uit ons contact kan een overeenkomst ontstaan tot verzorging van de uitvaart. In dat geval verzamelen wij verschillende persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, geslacht, betalingsgegevens, BSN, verzekeringsgegevens etc. Zodra wij een overeenkomst aangaan wordt u nader geïnformeerd waarom wij deze gegevens nodig hebben, met wie ze gedeeld (moeten) worden en hoelang ze bewaard worden. Dit kan verschillend zijn per overeenkomst. Wij bewaren de gegevens totdat onze opdracht is volbracht en tot maximaal 1 jaar daarna i.v.m. nazorg, tenzij wij uit wettelijke plicht de gegevens langer moeten bewaren. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Zo geven wij je gegevens door aan: 

 • IT-dienstverleners/ hostingservice, zodat onze website optimaal werkt en wij u de juiste service kunnen bieden 
 • Overheidsinstellingen (burgerlijke stand) 
 • Begraafplaats 
 • Crematoria 
 • Toeleveringsbedrijven (ingehuurde diensten), ; 
 • Verzekeraars 

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. 

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 • het laten corrigeren van fouten 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • intrekken van toestemming 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens Doodgewoon Uitvaartzorg, Polderweg 11 1093 KL Amsterdam post@dwguitvaart.nl 0682969307 

Maak je wensen bespreekbaar

De uitvaart

De week van de uitvaart en de dag van het afscheid zijn de laatste herinneringen aan je overleden dierbare. Doodgewoon Uitvaartzorg helpt je deze zo mooi mogelijk te maken. Wat kun je voor, tijdens en na de uitvaart verwachten?

Voor de uitvaart 1

Neem de tijd

Iedereen gaat op zijn of haar eigen manier met het overlijden van een dierbare om. De één schiet meteen in de regelmodus, de ander heeft behoefte om even alleen of met elkaar te zijn. Alles is oké.
Als je dierbare is overleden, stelt een arts het overlijden vast. Daarna kun je ons bellen, 24 uur per dag. Eerst luisteren wij naar je verhaal en wensen. We doen suggesties en delen ideeën. We maken geen overhaaste beslissingen, maar geven je de rust en tijd om na te denken. Stap voor stap spreken we alles door.

Lees verder Minder
Voor de uitvaart 2

Laatste verzorging

De laatste verzorging is vaak een bijzonder en intiem moment. Je dierbare wordt nog één keer gewassen en mooi aangekleed. We maken het haar netjes en brengen we eventueel make-up aan. Je kunt de verzorging zelf of samen met ons doen. Ben je er liever niet bij? Dan doen wij het voor je.

Lees verder Minder
Tijdens de uitvaart 5

De uitvaart

Doodgewoon Uitvaartzorg is er voor iedereen. Wij staan voor inclusiviteit en diversiteit. Wij gaan voor een uitvaart die het verhaal van jouw dierbare vertelt. En dat verhaal is uniek.

Wil je dat de overledene in het land van herkomst begraven of gecremeerd wordt? Dan regelen wij de repatriëring. Bel ons, wij zijn altijd bereikbaar.

Lees verder Minder
Tijdens de uitvaart 6

Surinaamse uitvaart

Rituele bewassing, singi neti, dede oso en drageman zijn Surinaamse gebruiken en rituelen die wij proberen te behouden. Hiervoor hebben we contact met de federatie van Surinaamse aflegverenigingen in Nederland. Samen met de aflegvereniging verzorgen wij de begrafenis of crematie met de rituelen en gebruiken die jij wil.

Lees verder Minder
Na de uitvaart 9

Na de uitvaart

Na de uitvaart is het tijd voor rust en rouw. Toch moeten er ook nu nog zaken geregeld worden. Wij staan je bij.

Lees verder Minder
Voor de uitvaart 3

Opbaring

Na het verzorgen kan jouw dierbare opgebaard worden. Zo kun je nog een laatste keer bij de overledene zijn en in alle rust afscheid nemen. Opbaren kan in bed, in een kist of op een opbaarplank. Je kunt ervoor kiezen je dierbare op te baren in een rouwcentrum, maar ook thuis. Wij helpen je een keuze maken en regelen alle praktische zaken, zoals koeling.

Lees verder Minder
Voor de uitvaart 4

Lichte balseming

Met een lichte balseming, ofwel thanatopraxie, kan je dierbare langer worden opgebaard en is er geen koeling nodig. Ook krijgt de overledene zijn natuurlijke kleur terug en voelt het lichaam niet meer koud en stijf aan.

Lees verder Minder
Tijdens de uitvaart 7

Roze uitvaart

Een roze uitvaart eert de levensstijl van LHBTIQ+’ers. Natuurlijk kun je het letterlijk nemen en gaan voor een roze kist, roze rouwauto en roze bloemen. Maar dat hoeft niet. Het gaat erom dat wij LHBTQI’ers begrijpen en omarmen. We vieren het leven, met de familie én zelfgekozen familie.

Lees verder Minder
Tijdens de uitvaart 8

Groene uitvaart

Bij een groene uitvaart hebben we aandacht voor de ecologische voetafdruk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een duurzame kist, kleding van natuurlijke materialen en elektrisch rouwvervoer.

We kunnen de uitvaart organiseren bij een crematorium met een crematie-oven die volledig op groene stroom is verwarmd. Tegenover de CO2 uitstoot staat een investering in het aanplanten van bomen. Zo is de uitvaart bijna 100% CO2 neutraal. Bij een begrafenis kun je kiezen voor een natuurbegraafplaats.

Lees verder Minder

Sorry dat we je storen, we zien dat je er weer bent… We denken graag met je mee.

Persoonlijk kennismaken

Ik kom graag bij je langs om de mogelijkheden door te spreken

Neem contact op Maandag tot vrijdag Van 09:30 - 16:30 uur

Wil je een overlijden melden?

Ik ben dag en nacht bereikbaar

Overlijden melden Altijd bereikbaar.
Melding sluiten